Specialisaties

Vertalingen Van Beek Comm. V

Specialisaties

 

Ervaring

De zaakvoerder, Robin Van Beek, heeft een ruime ervaring van meer dan 7 jaar in de vertaalsector. Na een opleiding van Bedrijfsvertaler-tolk te hebben genoten en stage te hebben gelopen bij een gerenommeerd vertaalbureau in Antwerpen en West-Vlaanderen, is hij zijn vertaalcarrière bij ditzelfde bedrijf begonnen in de hoedanigheid van intern vertaler en projectmanager. Na heel wat ervaring te hebben opgebouwd, besloot hij zijn droom na te jagen en zelf een vertaalbedrijf op te richten.

 

Vakgebieden en specialisaties

Mettertijd is de zaakvoerder zich meer en meer gaan toespitsen op technische, financiële en juridische vertalingen van het Engels en het Frans naar het Nederlands. Zo behoren tot zijn specialisaties (onder andere):

 

Technische vertalingen waaronder:

- bestekken/lastenboeken

- handleidingen

- richtsnoeren

- productfiches

- software/websites/apps/migraties

- industriële apparatuur

- brochures

 

Juridische vertalingen waaronder:

- contracten/overeenkomsten

- notariële aktes

- algemene voorwaarden

- notulen

 

Financiële vertalingen waaronder:

- persberichten

- bedrijfspresentaties

- jaarverslagen

- verzekeringspolissen